528w

2011-05-29 03:52

痴線XDDDDD
今日去左HKDI 私monochrome blue sky...
座野用黎私影係唔錯
不過!!!!!!!!
星期6入去的話...佢d lift要嘟卡囉!!!!!!!!!!!!!!!!
就咁既.....
入左lift冇卡嘟..係出唔返黎既呢個設計係想用黎令人困lift囉我覺得XDDDDDD
於是...
這是我人生第一次困LIFT...重要唔係LIFT壞囉XDDDD!!!!

今次的相我自己很喜歡W
風格也是我希望中的那種W
要說也就是我不夠完美^q^!!!

不過很在意的是....
阿御你為物要係我影緊死屍下墜照的時候和我合照(?)(....)
IMG_0028.jpg
有相有真相w
[ 继续阅读 ]

火冊火####

2010-12-24 15:55

可惡###
我已經開始想罵人了。
要是窗了的話我會瘋的
我唔信由堔圳落香港3日都落唔到囉;o;!!!!....
到唔到都算
重咁串咀話紅日唔開!!! 姐係一到唔到就岩岩好窗哂咁多日啦wwwwww

哇哈哈哈哈。

2010-07-31 04:20

就算不是談sk也是要爆衫衫wwwwwwwwwwwwwwwwww
連續3天晚上不睡了so sad wwwwwwwwwwwwwwwwww
我覺得還能拍照的我so amazing wwwwwwwwwwwww
黑眼圈在暴漲啊so happy wwwwwwwwwwwwwwwwwww
我要死了 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

這裡是APHOnly的後感w

2009-10-05 21:09

嘛...雖然說周街都係相但我一張都未去收XD(妖)
所以呢一篇係文字ONLY XDDDDD

。我第一次天未光就化妝(我覺得唔知自己做緊咩)
。7點25分出門口
。8點鍾到明明好早但我見到人龍 :h:!? (而且有coser已經full set走左出黎(N))
。正式開場的時候去拉人龍....激--多--人-----
。全日說了最多的話 no.1 唔好意思啊 no.2 等多等就到嫁啦 no.3 唔準厄我啊 \ 口 / !!!
。全日做得最多的事 no.1 微笑 :h: no.2 躹躬 no.3點頭
。d人成日同我講前面識嫁(掩面哭)
。某個姐姐在給我拍影完的時候因為覺得我躹躬"好萌"要我比佢影一張
。大家好喜歡遠距離在人龍中偷拍...||||| (其實如果你想影可以叫我過黎嫁....)
。在放人龍的時候有人說要拍照我真的不知道該怎做orz||||||
。另一個RIHI對我躹躬我其實不知如何反應XDDDD|||||||
。走的時候撞爆左TETE支槍既槍口好對唔住.....
。Pizza Hut 的芝心批好唔鍾意我我食到成口都係= =
。等野食的時候我要訓著了.....Zzzzz(?)
。事後聽萬萬講話30號飛d人對住我同小聖講個d說話我覺得係一個謎。
 ( 我覺得自從我病開始就多左好多呢D事orz )
。手腳第二天全部甩哂但要番學好sad我連由樓行上5樓既力都冇啊= =

大概係咁多。

中大後感

2009-09-20 14:50

DSC00155.jpg

由於FC2唔鍾意我所以我決定放張相就算我物都唔打啦。