622

2012-06-22 12:27

IMG_1243.jpg

我明明早就預備好了
偏偏給我這麼大的一個驚喜
讓早兩秒還在自虐的我大哭一頓 深怕這是假的

[ 继续阅读 ]

0616

2012-06-17 01:20


下午的香蕉牛奶
------------------
昨天晚上睡覺時發夢親到哥哥了
所以今天一整個空虛. (●・̆⍛・̆●)ヤダ.......

0612 - 遊記就請讓我多拖幾天o口=

2012-06-13 00:15

阅览此篇文章需要输入密码
输入密码

0610

2012-06-11 16:27

從日本回來了
好空虛__________o口=
感謝上帝放過我
我回來以後的第一日M痛到人爆開(好嘔

-------------------------
[ 继续阅读 ]

0426

2012-04-26 01:05

DSC07479C.jpg
到底我在幹嘛